Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Usługa świadczona zgodnie z Regulaminem Newslettera
Promocje
Posypka cukrowa PEREŁKI MIĘKKIE NIEBIESKIE matowe Sweet Decor, 30 g
Posypka cukrowa PEREŁKI MIĘKKIE NIEBIESKIE matowe Sweet Decor, 30 g

3,90 zł

Cena regularna: 8,90 zł

Najniższa cena: 7,90 zł
szt.
Silikonowa mata do pieczenia uniwersalna Tescoma 40 x 30 cm
Silikonowa mata do pieczenia uniwersalna Tescoma 40 x 30 cm

54,90 zł

Cena regularna: 69,90 zł

Najniższa cena: 54,90 zł
szt.
Forma do batonów, praska Tescoma
Forma do batonów, praska Tescoma

94,90 zł

Cena regularna: 118,90 zł

Najniższa cena: 94,90 zł
szt.
Producenci
Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPostPaczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Regulamin Newslettera

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

WWW.CIASTOJADY.PL

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter.

 

Definicje

  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, uprzednio zamówiona elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • Usługodawcy – wspólniczki prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.).
Adres miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji:
ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola
Numer NIP spółki cywilnej: 8291736453
Numer REGON spółki cywilnej: 101362676
 
Adres magazynu, adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji:
ul. Zielona 52A, 98-220 Zduńska Wola
Adresy poczty elektronicznej: sklep@ciastojady.pl
Numer telefonu: +48 505 448 229

Dane wspólniczek:

Dorota Woszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ditte – Dorota Woszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola
Numer NIP: 8291658397
Numer REGON:101342478

Monika Woszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Woszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola
Numer NIP: 8291657073
Numer REGON: 101342484
  • Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ciastojady.pl na platformie sklepowej Shoper.
  • Administrator Danych Osobowych – Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.), ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola.

 

Usługa Newsletter

Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi Newsletter: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; aktywne konto poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Zapisanie do Newslettera

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu Newsletter widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola przedstawiającego kopertę. Na listę odbiorców Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.

Na podany adres e-mail Usługobiorca otrzymuje wiadomość zawierającą link do potwierdzenia woli zapisania się do usługi Newsletter

Z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do usługi Newsletter zawarta zostaje umowa o świadczeniu Usługi Elektronicznej Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach Usługi Newsletter.

 

Rezygnacja z Newslettera

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z listy odbiorców Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu Newsletter na stronie sklepu.

Rezygnacja z Newslettera możliwa jest również poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomościach otrzymywanych przez Usługobiorcę w ramach usługi Newsletter i ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu, do którego kieruje link.

Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie wskazanego linku.

Usługobiorca może także wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ciastojady.pl lub pisemnie na adres: MITIS s.c., ul. Zielona 52A, 98-220 Zduńska Wola.

Informacja o możliwości wypisania się z Newslettera będzie znajdować się w każdej otrzymanej przez Usługobiorcę wiadomości Newsletter.

Skorzystanie przez Usługobiorcę z któregokolwiek z podanych sposobów rezygnacji z Newslettera i potwierdzenie rezygnacji oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej Newsletter, a następnie zaprzestanie wysyłania wiadomości Newsletter.

 

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznej Newsletter przez Usługodawcę Usługobiorca może składać na przykład:

  • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sklep@ciastojady.pl
  • pisemnie na adres: MITIS s.c., ul. Zielona 52A, 98-220 Zduńska Wola

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Usługi Newsletter jest Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie sklepu.

 

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa, zmian funkcjonalności Usługi Newsletter oraz w celu poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje planowanych zmian w Regulaminie, powinien poinformować o tym Usługodawcę np. pisząc na adres e-mail: sklep@ciastojady.pl. Umowa o świadczeniu Usługi Elektronicznej Newsletter zostanie rozwiązana w momencie wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

Brak sprzeciwu wobec planowanych zmian w Regulaminie do chwili wejścia ich w życie, oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Usługobiorcę.

W ramach świadczenia Usługi Elektronicznej Newsletter Usługobiorca ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl