Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Usługa świadczona zgodnie z Regulaminem Newslettera
Promocje
Foremki do wykrawania DINOZAURY Tescoma, 7 szt.
Foremki do wykrawania DINOZAURY Tescoma, 7 szt.
29,90 zł 25,90 zł
szt.
Silikonowa forma na orzeszki Tescoma
Silikonowa forma na orzeszki Tescoma
69,90 zł 59,90 zł
szt.
Producenci
Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPostPaczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Regulamin Newslettera

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

WWW.CIASTOJADY.PL

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Elektronicznej Newsletter.

 

Definicje

  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, uprzednio zamówiona elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  • Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • Usługodawcy – wspólniczki prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.).
Adres miejsca wykonywania działalności i adres do korespondencji:
ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola
Numer NIP spółki cywilnej: 8291736453
Numer REGON spółki cywilnej: 101362676
 
Adres magazynu, adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji:
ul. Zielona 52A, 98-220 Zduńska Wola
Adresy poczty elektronicznej: sklep@ciastojady.pl
Numer telefonu: +48 505 448 229

Dane wspólniczek:

Dorota Woszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ditte – Dorota Woszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola
Numer NIP: 8291658397
Numer REGON:101342478

Monika Woszczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monika Woszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola
Numer NIP: 8291657073
Numer REGON: 101342484
  • Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.ciastojady.pl na platformie sklepowej Shoper.
  • Administrator Danych Osobowych – Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.), ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola.

 

Usługa Newsletter

Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługi Newsletter: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; aktywne konto poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa z możliwością zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Zapisanie do Newslettera

Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w formularzu Newsletter widocznym na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola przedstawiającego kopertę. Na listę odbiorców Newslettera można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.

Na podany adres e-mail Usługobiorca otrzymuje wiadomość zawierającą link do potwierdzenia woli zapisania się do usługi Newsletter

Z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do usługi Newsletter zawarta zostaje umowa o świadczeniu Usługi Elektronicznej Newsletter.

Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie do momentu wycofania przez Usługobiorcę zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach Usługi Newsletter.

 

Rezygnacja z Newslettera

Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z listy odbiorców Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu Newsletter na stronie sklepu.

Rezygnacja z Newslettera możliwa jest również poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomościach otrzymywanych przez Usługobiorcę w ramach usługi Newsletter i ponowne wpisanie swojego adresu e-mail w formularzu, do którego kieruje link.

Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie wskazanego linku.

Usługobiorca może także wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ciastojady.pl lub pisemnie na adres: MITIS s.c., ul. Zielona 52A, 98-220 Zduńska Wola.

Informacja o możliwości wypisania się z Newslettera będzie znajdować się w każdej otrzymanej przez Usługobiorcę wiadomości Newsletter.

Skorzystanie przez Usługobiorcę z któregokolwiek z podanych sposobów rezygnacji z Newslettera i potwierdzenie rezygnacji oznacza natychmiastowe rozwiązanie umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej Newsletter, a następnie zaprzestanie wysyłania wiadomości Newsletter.

 

Reklamacje

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznej Newsletter przez Usługodawcę Usługobiorca może składać na przykład:

  • drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: sklep@ciastojady.pl
  • pisemnie na adres: MITIS s.c., ul. Zielona 52A, 98-220 Zduńska Wola

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu Usługi Newsletter jest Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych osobowych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie sklepu.

 

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: konieczności dostosowania do zmian w przepisach prawa, zmian funkcjonalności Usługi Newsletter oraz w celu poprawy bezpieczeństwa świadczonej usługi – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje planowanych zmian w Regulaminie, powinien poinformować o tym Usługodawcę np. pisząc na adres e-mail: sklep@ciastojady.pl. Umowa o świadczeniu Usługi Elektronicznej Newsletter zostanie rozwiązana w momencie wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

Brak sprzeciwu wobec planowanych zmian w Regulaminie do chwili wejścia ich w życie, oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Usługobiorcę.

W ramach świadczenia Usługi Elektronicznej Newsletter Usługobiorca ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl