Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Usługa świadczona zgodnie z Regulaminem Newslettera
Promocje
Łyżka zdobiąca do czekolady i polewy Candy Melts Wilton
Łyżka zdobiąca do czekolady i polewy Candy Melts Wilton

13,80 zł

Cena regularna: 14,80 zł

Najniższa cena: 14,80 zł
szt.
Foremki do rozetek Tescoma, zestaw 4 szt.
Foremki do rozetek Tescoma, zestaw 4 szt.

64,90 zł

Cena regularna: 75,90 zł

Najniższa cena: 60,90 zł
szt.
Posypka cukrowa Walentynki - CRAZY LOVE mix Sweet Decor, 70 g
Posypka cukrowa Walentynki - CRAZY LOVE mix Sweet Decor, 70 g

12,90 zł

Cena regularna: 13,90 zł

Najniższa cena: 13,90 zł
szt.
Producenci
Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPostPaczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.CIASTOJADY.PL

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.ciastojady.pl.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MITIS s.c., ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291736453, REGON 101362676, odpowiedzialna za prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.ciastojady.pl i dostawę towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres sklep@ciastojady.pl .

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest tutaj.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

 • Rejestracja i prowadzenie konta na stronie sklepu www.ciastojady.pl, dzięki któremu masz dostęp m.in. do podanych danych adresowych i historii swoich zamówień. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Realizacja zamówienia – czyli otrzymanie płatności, dostawa towarów na wskazany adres, wystawienie dokumentów sprzedażowych oraz umożliwienie skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Obsługa zapytań dotyczących np. właściwości i dostępności produktów, sposobów i kosztów dostawy, jeżeli skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 • Cele marketingowe, Newsletter – o ile została wyrażona odrębna zgoda na otrzymywanie oferty handlowej drogą mailową. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • Cele analityczne i statystyczne – automatyczna analiza aktywności użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem plików cookies w celu doskonalenia funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 

Zakres przetwarzania danych osobowych:

W każdym przypadku przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

Przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • adres dostawy - dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mogą być podane pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa, za wiedzą i zgodą osoby, której dane dotyczą,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej w przypadku Klientów/Usługobiorców niebędących konsumentami,

 • historia transakcji (w tym zakupione produkty, metody płatności i dostawy, reklamacje i odstąpienia od umowy),

 • nazwa banku i numer rachunku bankowego,

 • numer IP,

 • udzielone zgody,

 • sposób korzystania z naszej strony internetowej, o ile zaakceptowałeś pliki cookies (Polityka Cookies) – anonimowe statystyki osób odwiedzających naszą stronę internetową.

   

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej może uniemożliwić zarejestrowanie się w sklepie, dokonanie zakupów, korzystanie z usług sklepu lub otrzymywanie newslettera.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest umowa, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przetwarzamy dane do czasu cofnięcia zgód. Po odwołaniu zgody – do momentu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdej chwili. Dopóki nie wycofasz zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony ze względu na konieczność wypełniania przez Administratora obowiązków natury podatkowej i księgowej (przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego).

Po upływie okresu przetwarzania powierzone dane są nieodwracalnie usuwane.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe udostępniamy firmom zewnętrznym zgodnie z zawartymi umowami powierzenia lub na podstawie regulaminów firm zewnętrznych gwarantujących przetwarzanie tych danych zgodnie z wyznaczonym celem i przepisami prawa.

Przekazujemy tylko niezbędne dane, konieczne do zrealizowania umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

Dane udostępniamy:

 • Dostawcy oprogramowania sklepu, hostingu i obsługi poczty elektronicznej - w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania strony internetowej.

 • Firmom i brokerom kurierskim – w celu zrealizowania dostawy zamówionych towarów.

 • Dostawcom płatności – w celu zrealizowania zapłaty za zakupy lub zwrotu wpłaty.

 • Podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

 • Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej oraz właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

 • Biuru rachunkowemu - w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

 

Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane pochodzące z cookies będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC na potrzeby narzędzia analitycznego Google Analytics oraz narzędzia reCAPTCHA, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do danych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • przeniesienia danych do innego administratora.

Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów analitycznych i statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – bez konieczności uzasadnienia sprzeciwu.

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych, w tym ich zabezpieczenie przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer), gwarantującego zachowanie poufności danych i całej komunikacji.

 

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

 

POLITYKA COOKIES

WWW.CIASTOJADY.PL

Definicje

 • Administrator – Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.), ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola (NIP: 8291736453, REGON: 101362676), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Sklepu. 

 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. 

 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem internetowym www.ciastojady.pl, działający na platformie sklepowej Shoper. 

 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu. 

 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies:

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Konfiguracji Sklepu:

  • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu,

  • rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

  • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, układu strony internetowej,

  • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

 • Uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

  • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

  • zapamiętywania ostatnio oglądanych produktów,

  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu.

 • Realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych:

  • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Sklepu.

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

 • Prezentowania na stronie internetowej Sklepu treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

  • www.youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

 • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

  • Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

 • Wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:

  • Twitter.com [administrator cookies: Twitter, Inc. z siedzibą w USA]

  • plus.google.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

  • Facebook.com [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA]

  • Stylowi.pl [administrator cookies: MSI z siedzibą Pruszczu Gdańskim]

  • Pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Inc. z siedzibą USA]

  • Instagram.com [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA]

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Aby wyłączyć możliwość przesyłania anonimowych informacji statystycznych do Google Analytics, można pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (dostępny dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera).

Link do dodatku blokującego: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl