Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Usługa świadczona zgodnie z Regulaminem Newslettera
Promocje
Foremka silikonowa bordiura SERCA Tescoma
Foremka silikonowa bordiura SERCA Tescoma
51,90 zł 19,90 zł
szt.
Foremka silikonowa bordiura KLEJNOTY Tescoma
Foremka silikonowa bordiura KLEJNOTY Tescoma
51,90 zł 19,90 zł
szt.
Producenci
Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPostPaczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.CIASTOJADY.PL

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.ciastojady.pl.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma MITIS s.c., ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola, NIP 8291736453, REGON 101362676, odpowiedzialna za prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.ciastojady.pl i dostawę towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres sklep@ciastojady.pl .

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest tutaj.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy dla następujących celów:

  • Rejestracja i prowadzenie konta na stronie sklepu www.ciastojady.pl, dzięki któremu masz dostęp m.in. do podanych danych adresowych i historii swoich zamówień. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • Realizacja zamówienia – czyli otrzymanie płatności, dostawa towarów na wskazany adres, wystawienie dokumentów sprzedażowych oraz umożliwienie skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Obsługa zapytań dotyczących np. właściwości i dostępności produktów, sposobów i kosztów dostawy, jeżeli skontaktujesz się z nami mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • Cele marketingowe, Newsletter – o ile została wyrażona odrębna zgoda na otrzymywanie oferty handlowej drogą mailową. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • Cele analityczne i statystyczne – automatyczna analiza aktywności użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem plików cookies w celu doskonalenia funkcjonalności strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  • Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

 

Zakres przetwarzania danych osobowych:

W każdym przypadku przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania.

Przetwarzamy następujące dane:

  • imię i nazwisko,

  • adres zamieszkania,

  • adres dostawy - dane osobowe innych osób (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), mogą być podane pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa, za wiedzą i zgodą osoby, której dane dotyczą,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu,

  • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej w przypadku Klientów/Usługobiorców niebędących konsumentami,

  • historia transakcji (w tym zakupione produkty, metody płatności i dostawy, reklamacje i odstąpienia od umowy),

  • nazwa banku i numer rachunku bankowego,

  • numer IP,

  • udzielone zgody,

  • sposób korzystania z naszej strony internetowej, o ile zaakceptowałeś pliki cookies (Polityka Cookies) – anonimowe statystyki osób odwiedzających naszą stronę internetową.

     

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej może uniemożliwić zarejestrowanie się w sklepie, dokonanie zakupów, korzystanie z usług sklepu lub otrzymywanie newslettera.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest umowa, dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przetwarzamy dane do czasu cofnięcia zgód. Po odwołaniu zgody – do momentu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w każdej chwili. Dopóki nie wycofasz zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony ze względu na konieczność wypełniania przez Administratora obowiązków natury podatkowej i księgowej (przez okres 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego).

Po upływie okresu przetwarzania powierzone dane są nieodwracalnie usuwane.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe udostępniamy firmom zewnętrznym zgodnie z zawartymi umowami powierzenia lub na podstawie regulaminów firm zewnętrznych gwarantujących przetwarzanie tych danych zgodnie z wyznaczonym celem i przepisami prawa.

Przekazujemy tylko niezbędne dane, konieczne do zrealizowania umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

Dane udostępniamy:

  • Dostawcy oprogramowania sklepu, hostingu i obsługi poczty elektronicznej - w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania strony internetowej.

  • Firmom i brokerom kurierskim – w celu zrealizowania dostawy zamówionych towarów.

  • Dostawcom płatności – w celu zrealizowania zapłaty za zakupy lub zwrotu wpłaty.

  • Podmiotom świadczącym usługi statystyczne.

  • Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom administracji państwowej oraz właściwym organom wymiaru sprawiedliwości

  • Biuru rachunkowemu - w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

 

Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane pochodzące z cookies będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC na potrzeby narzędzia analitycznego Google Analytics oraz narzędzia reCAPTCHA, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do danych,

  • sprostowania danych,

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • przeniesienia danych do innego administratora.

Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, gdy:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów analitycznych i statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – bez konieczności uzasadnienia sprzeciwu.

Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych, w tym ich zabezpieczenie przed przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem oraz niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem.

Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer), gwarantującego zachowanie poufności danych i całej komunikacji.

 

Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

 

POLITYKA COOKIES

WWW.CIASTOJADY.PL

Definicje

  • Administrator – Spółka cywilna MITIS Monika Woszczak, Dorota Woszczak (nazwa skrócona: MITIS s.c.), ul. Karsznicka 42, 98-220 Zduńska Wola (NIP: 8291736453, REGON: 101362676), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
  • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Sklepu. 

  • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Sklepu. 

  • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem internetowym www.ciastojady.pl, działający na platformie sklepowej Shoper. 

  • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Sklepu. 

  • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies:

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  • Konfiguracji Sklepu:

    • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu,

    • rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie rozmiaru czcionki, układu strony internetowej,

    • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.

  • Uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

    • utrzymania sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

    • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,

    • zapamiętywania ostatnio oglądanych produktów,

    • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu.

  • Realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych:

    • dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

    • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Sklepu.

  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

    • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  • Prezentowania na stronie internetowej Sklepu treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

    • www.youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

  • Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

    • Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

  • Wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:

    • Twitter.com [administrator cookies: Twitter, Inc. z siedzibą w USA]

    • plus.google.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

    • Facebook.com [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA]

    • Stylowi.pl [administrator cookies: MSI z siedzibą Pruszczu Gdańskim]

    • Pinterest.com [administrator cookies: Pinterest Inc. z siedzibą USA]

    • Instagram.com [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA]

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

Aby wyłączyć możliwość przesyłania anonimowych informacji statystycznych do Google Analytics, można pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (dostępny dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Opera).

Link do dodatku blokującego: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl